جمعه 1 آذر 1392
توسط: محسن

عاشورای حسینی درس عبرتی باشد برای تیم مذاکره کننده.....


تحریم ها لغو می شود ...
اما بعد کشته شدن حسین(ع) ...!

این آب از گلوی کسی

پایین نمی رود ...